Intermence

Gezond ondernemen met Intermence

Vakmanschap alleen is niet voldoende. Tegenwoordig wordt er van u als ondernemer meer verwacht. Zo behoort u op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving m.b.t. ziekte en verzuim; wet verbetering Poortwachter.

Verzuimmanagement

Door gezond te ondernemen, met een (pro)actief verzuim, voelen uw medewerkers zich beter en wordt hun rendement verhoogd. Bovendien zijn de verplichtingen die u heeft in het kader van de Wet verbetering Poortwachter een stuk overzichtelijker bij een beperkt verzuim.

Intermence is een onafhankelijk deskundig en professioneel netwerk binnen de arbo dienstverlening, dat u graag helpt met het efficiënt ondersteunen en uitvoeren van verzuim management. Zonder dat u als ondernemer de grip er op kwijtraakt.

We begeleiden u in dit traject

Intermence helpt u met het stellen van de juiste vragen, het vaststellen van de oorzaak en de juiste oplossing.

© 2017 Intermence | klachtenregeling | algemene voorwaarden | privacyreglement | online partner: web & co